Archív

Archív pro ‘Na přání’ Kategorie

Halloween

Dnes je 31. října, den Halloweenu. Svátku, který je tradiční pro USA, Kanadu, Velkou Británii a další anglicky mluvící země. K nám zatím nepronikl na takové úrovni. Můžeme si ale povšimnout typických dekorací na některých domech, které představují většinou dýně. V obchodech se v nabídce objevují různé halloweenské ozdoby a sladkosti.

Jeho historie začíná už před 2 tisíci lety, kdy Keltové slavili 1. listopad jako začátek nového roku. Věřili, že v noci před novým rokem zmizí hranice mezi živým a mrtvým světem. Dávali svým bohům oběti v podobě plodin a zvířat. Oblékali se do kostýmů se zvířecími hlavami. Během dalších několika staletí dobyli Římané většinu keltského území a šířili křesťanství. Začal se držet svátek Všech svatých, z kterého vznikl Halloween.

Díky přistěhovalcům přešel postupem času z Evropy do Ameriky. Chudí lidé chodili žebrat se známým pořekadlem „Trick or Treat,“ které znamená „Koledu, nebo vám něco provedu.“ Dostávali buchty duší (soul cakes), aby se na oplátku modlili za rodiny mrtvých příbuzných. Lidé se začali oblékat do kostýmů, protože věřili, že se duchové vracejí na zem. Nechtěli jimi být rozpoznáni a snažili se je odvrátit, zabránit jim vstoupit do našeho světa.

Typickou součástí oslav se stala dýně, která se nazývá Jack O’Lantern. Ta je spojena s pověstí o lakomém Jackovi, který si dal drink s ďáblem. Nechtěl platit a tak přesvědčil ďábla, aby se proměnil v mince. Ty pak Jack uzavřel do peněženky, kde měl i stříbrný kříž. Ďábel se tak nemohl proměnit zpátky do své podoby. Jack jej propustil pod podmínkou, že mu dá ďábel ještě rok života. Po roce si pro Jacka opět přišel. Ten mu nabídl ovoce, které bylo vysoko na stromě. Když pro něj ďábel lezl, vyřezal Jack na strom kříž, který který bránil ďáblovi slézt dolů. Musel Jackovi přislíbit, že ho nechá dalších deset let. Zanedlouho však Jack zemřel. Bůh jej odmítl vzít do nebe a ďábel musel držet své slovo a nemohl ho přijmout do pekla. Poslal ho pryč s kouskem uhlí, kterým si měl svítit na cestu. Jack zmíněné uhlí vložil do vydlabaného tuřínu. Od té doby se říká Jack of the Lantern (Jack z lucerny), zkráceně Jack O’Lantern. Později lidé vydlabávali Jacka z brambor a později z dýní.

Halloween začal postupně ztrácet náboženskou podstatu a vyvinul se do dnešní moderní podoby. Děti v kostýmech chodí koledovat od domu k domu a dostávají sladké dobroty. Lidé dávají do oken vydlabané dýně se svíčkou uvnitř a zdobí své domy dalšími ozdobami. Chodí průvody převlečených strašidel, nejčastěji za duchy nebo čarodějnice. Hrají se typické hry jako je „bobbing apples“, která vznikla na počest římské bohyně ovoce a stromů. Ze svátku mrtvých se stal zábavný svátek, při kterém se všichni radují, dovádějí v maskách a ládují se dobrotami.

Categories: Na přání Tags:

RSI – Repetitive Strain Injury

Pod anglickou zkratkou RSI (Repetitive Strain Injury) se skrývají zdravotní problémy vyvolané opakovanou monotónní zátěží určitých partií těla. Typickým příkladem není jen dlouhodobé nesprávné sezení u počítače, ale i sport, práce na zahrádce nebo hra na hudební nástroj. Jedná se o vážný rozšiřující se problém.

Mezi příznaky patří pocit slabosti, brnění, neobratnost, pálení, ztuhlost, třes a bolest. To se projevuje nejčastěji v zádech, ramenou, pažích, zápěstích nebo prstech. Typické nemoci vyvolané RSI jsou tenisový loket (vyklánění lokte při nesprávném umístění klávesnice a myši), záněty zápěstí a prstů (špatná technika psaní), záněty šlach a svalů.

Velkým rizikem je práce s počítači, která je namáhavá mentálně i fyzicky díky přetěžování některých orgánů. Nebezpečí hrozí už od 2 hodin denně. Je důležité dělat krátké přestávky přibližně po půlhodině a dlouhou třicetiminutovou nejpozději po 5 hodinách. Denní optimum pro práci u počítače se pohybuje mezi 2-3 hodinami. Správně by se nemělo takto trávit déle než 6 hodin čistého času denně. Bohužel při hraní her není výjimkou trávení u počítače 12 hodin denně i více. Zabraný člověk nevnímá čas ani tělesné přetížení.

Základem je dobře sedět, a proto se vyplatí investovat do kvalitní židle s nastavitelnou výškou sezení. Před několika dny jsem si vybíral domů novou židli, takže jsem si prošel nabízené zboží. Židle se lidí materiálem, velikostí opěradla a svými vlastnostmi. Všechny obyčejné točící židle jsou značeny slovem SYNCHRO, to znamená ručně nastavitelný sklon opěradla. Lepší druh se značí jako ASYNCHRO, tomu se naklání opěradlo automaticky a podpírá vám tak záda neustále ve všech polohách. Područky se dají přikoupit ke všem druhům. Pro vysoké lidi (nad 180 cm) lze vyměnit zvedací píst, který umožní větší vysunutí nahoru než základní verze.

Nejen správným sezením, ale i dalšími faktory ovlivňujícími práci u počítače se zabývá věda zvaná ergonomie. Zahrnuje opatření snižující zátěž, stres, zlepšuje pohodu, zvyšuje výkon a stabilitu. Ergonomie není jen rozmazlování pracovníků, ale má skutečně vliv na jejich výkony. Monitor by měl být umístěn proti očím a jeho horní hrana by měla být nejvýše na úrovni očí. Vhodné je snížit jas na rozumnou úroveň, abyste šetřili svůj zrak. Myš a klávesnice by měly být umístěny pod úrovní pracovní desky stolu, aby byly ruce blízko u těla. Důležité je osvětlení, které nejlépe zajistí okno z boku. Výhodné je střídat typy činností (klávesnice/papír).

Důležitá je fyzická aktivita. Sport a koníčky jsou třeba nejen v boji proti RSI, ale měly by být součástí života každého z nás. Je vhodné se často protahovat a dělat aspoň jednoduché cviky. Největší důraz by se měl klást na protažení zad a rukou. Patří se spojování rukou za zády, ohýbání a natahování rukou i prstů a tak dále.

Snažte se správně sedět, nehrbit záda a nevrtit se při práci s počítačem. Nezapomeňte na pravidelné přestávky a hlavně pohyb. Po zpozorování známek RSI nenechte potíže pokročit, abyste neměli zbytečné bolesti. Snažte se omezit sezení u počítače a zvýšit tělesnou aktivitu.

Categories: Na přání Tags: