Archív

Archív pro ‘Na přání’ Kategorie

Halloween

Dnes je 31. října, den Halloweenu. Svátku, který je tradiční pro USA, Kanadu, Velkou Británii a další anglicky mluvící země. K nám zatím nepronikl na takové úrovni. Můžeme si ale povšimnout typických dekorací na některých domech, které představují většinou dýně. V obchodech se v nabídce objevují různé halloweenské ozdoby a sladkosti.

Jeho historie začíná už před 2 tisíci lety, kdy Keltové slavili 1. listopad jako začátek nového roku. Věřili, že v noci před novým rokem zmizí hranice mezi živým a mrtvým světem. Dávali svým bohům oběti v podobě plodin a zvířat. Oblékali se do kostýmů se zvířecími hlavami. Během dalších několika staletí dobyli Římané většinu keltského území a šířili křesťanství. Začal se držet svátek Všech svatých, z kterého vznikl Halloween.

Díky přistěhovalcům přešel postupem času z Evropy do Ameriky. Chudí lidé chodili žebrat se známým pořekadlem „Trick or Treat,“ které znamená „Koledu, nebo vám něco provedu.“ Dostávali buchty duší (soul cakes), aby se na oplátku modlili za rodiny mrtvých příbuzných. Lidé se začali oblékat do kostýmů, protože věřili, že se duchové vracejí na zem. Nechtěli jimi být rozpoznáni a snažili se je odvrátit, zabránit jim vstoupit do našeho světa.

Typickou součástí oslav se stala dýně, která se nazývá Jack O’Lantern. Ta je spojena s pověstí o lakomém Jackovi, který si dal drink s ďáblem. Nechtěl platit a tak přesvědčil ďábla, aby se proměnil v mince. Ty pak Jack uzavřel do peněženky, kde měl i stříbrný kříž. Ďábel se tak nemohl proměnit zpátky do své podoby. Jack jej propustil pod podmínkou, že mu dá ďábel ještě rok života. Po roce si pro Jacka opět přišel. Ten mu nabídl ovoce, které bylo vysoko na stromě. Když pro něj ďábel lezl, vyřezal Jack na strom kříž, který který bránil ďáblovi slézt dolů. Musel Jackovi přislíbit, že ho nechá dalších deset let. Zanedlouho však Jack zemřel. Bůh jej odmítl vzít do nebe a ďábel musel držet své slovo a nemohl ho přijmout do pekla. Poslal ho pryč s kouskem uhlí, kterým si měl svítit na cestu. Jack zmíněné uhlí vložil do vydlabaného tuřínu. Od té doby se říká Jack of the Lantern (Jack z lucerny), zkráceně Jack O’Lantern. Později lidé vydlabávali Jacka z brambor a později z dýní.

Halloween začal postupně ztrácet náboženskou podstatu a vyvinul se do dnešní moderní podoby. Děti v kostýmech chodí koledovat od domu k domu a dostávají sladké dobroty. Lidé dávají do oken vydlabané dýně se svíčkou uvnitř a zdobí své domy dalšími ozdobami. Chodí průvody převlečených strašidel, nejčastěji za duchy nebo čarodějnice. Hrají se typické hry jako je „bobbing apples“, která vznikla na počest římské bohyně ovoce a stromů. Ze svátku mrtvých se stal zábavný svátek, při kterém se všichni radují, dovádějí v maskách a ládují se dobrotami.

Categories: Na přání Tags: